...co mě tak napadlo.
..::Zpět::..Kniha hostů

Kniha hostů, kterou mám například i na svých stránkách... Je to taková předělávka všeho možného :o)

< SCRIPT LANGUAGE = "JavaScript" ><!--
function zkontroluj(formular) {
    if (formular.prezdivka.value == "") {
        alert("Vaše jméno (přezdívku) musíte vyplnit!");
        formular.prezdivka.focus();
        return false;
    }
    else
        return true;
}
// --></SCRIPT>
<?php
    
include "./config.php";
    if (
$pridat == "ok") {
        if (!
$prezdivka) {
            
$nic 1;
        }
        
//aktuální datum se uloží do proměné
        
$datum Date("j.m.Y");
        
$beztext "";
        
//tento cyklus zkontroluje zda text obsahuje mezery
        //jestliže nenalezne mezeru v úseku 20 znaků tak ji vloží sám
        //zabezpečíme tak roztahování stránky textem bez mezer
        
for ($a 0; ; $a $a 20) {
            
$pomtext "";
            for (
$i $a$i < ($a 20); ++$i) {
                if (
$i StrLen($vzkaz)) {
                    break 
2;
                }
                
$pomtext .= $vzkaz[$i];
            }
            if (
StrPos($pomtext" ")) {
                
$beztext .= $pomtext;
            } else {
                
$beztext .= $pomtext." ";
            }
        }
        if (
StrPos($pomtext" ")) {
            
$beztext .= $pomtext;
        } else {
            
$beztext .= $pomtext." ";
        }
        
$vzkaz $beztext;
        
//do tabulky kniha uložíme jednotlivé záznamy, které obsahuje vzkaz a datum přidání vzkazu
        
if (!$nic) {
            
$vysledek MySQL_Query("INSERT INTO kniha VALUES ('', '".HTMLSpecialChars($prezdivka)."', '".HTMLSpecialChars($kemail)."', '".HTMLSpecialChars($URL)."', '$datum', '".HTMLSpecialChars($vzkaz)."')");
            if (!
$vysledek) {
                echo 
"Došlo k chybě při zpracování dotazu v databázi.<BR>\n";
                exit;
            }
        }
        
header ("Location: http://yim.wz.cz/index.php?a=4");
        echo 
"<META HTTP-EQUIV=\"Refresh\" CONTENT=\"0; URL=index.php?a=4\">";
        exit;
    }
?>
<div align="center"><font size="+3">Kniha hostů, připomínek a nápadů</font></div>
<br>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
    <form action="index.php?a=4" method="post" onSubmit="return zkontroluj(this)">
    <INPUT type="hidden" name="pridat" value="ok">
    <tr><td style="width: 120px;">
            Jméno*:
        </td><td>
            <input type="text" name="prezdivka" size="30" maxlength="60">
        </td></tr>
        <tr><td style="width: 120px;">
            E-mail:
        </td><td>
            <input type="text" name="kemail" size="30" maxlength="60">
        </td></tr>
        <tr><td style="width: 120px;">
            Web (i s http://):
        </td><td>
            <input type="text" name="URL" size="30" maxlength="60" value="http://">
        </td></tr>
        <tr><td valign=top style="width: 120px;">
            Text zprávy:
        </td><td>
            <textarea cols="45" rows="10" name="vzkaz"></textarea>
        </td></tr>
        <tr><td style="width: 120px;">&nbsp;</td><td>
            <div align="center"><input type="submit" value="Odeslat">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type="Reset" value="Vymazat"></div>
    </td></tr>
    </form>
</table>
<hr color="#c0c0c0" width='45%' align="center">
<?php
    
//vybereme z tabulky kniha všechny údaje a seřadíme je podle ID sestupně
    
$vysledek MySQL_Query("SELECT * FROM kniha ORDER BY ID DESC");
    if (!
$vysledek) {
        echo 
"Došlo k chybě při zpracování dotazu v databázi.<BR>\n";
        exit;
    }
    
$i 0;
    
//tento cyklus vypíše záznamy z tabulky kniha
    
echo "<table align=\"center\" style=\"width: 60%;\"><tr><td style=\"width: 100%;\">";
    while (
$zaznam MySQL_Fetch_Array($vysledek)) {
        if (
$pocet == "") {
            
$pocet 0;
        }
        ++
$i;
        
$max_pocet $pocet 42;
        if ((
$i $pocet) and ($i <= $max_pocet)) {
            if (
$zaznam['URL'] == "" || $zaznam['URL'] == "http://") {
                
$URL 0;
            } else {
                
$URL 1;
            }
            if (
$zaznam['email'] == "" || $zaznam['email'] == "@") {
                
$mail 0;
            } else {
                
$mail 1;
            }
            echo 
"<B>Jméno:";
            echo 
$mail?"<A href=\"mailto: ".$zaznam["email"]."\">":
            
"";
            echo
$zaznam["prezdivka"];
            echo
$mail?"</a>":
            
"";
            echo 
"<BR>\n";
            echo 
"Datum: ".$zaznam["datum"]."<BR>\n";
            echo 
$URL"URL: <A href=\"".$zaznam["URL"]."\">".$zaznam["URL"]."</A><BR>\n":
            
"";
            echo 
"</B>";
            echo 
$zaznam["vzkaz"]. "<hr color='#c0c0c0' width='45%' align='center'><BR><BR>\n";
        }
    }
    
//pomocí těchto proměných zajístíme postupné zobrazování knihy návštěv
    
$zpet $pocet 42;
    
$vpred $pocet 42;
    if (
$pocet != 0) {
        echo 
"<A href=\"index.php?a=4&pocet=".$zpet."\"><B>&lt;&lt; Předchozí&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</B></A>";
    }
    if (
$vpred $i) {
        echo 
"<A href=\"index.php?a=4&pocet=".$vpred."\"><B>Další &gt;&gt;</B></A>";
    }
    echo
"</td></tr></table>";
?>


Stáhnout Download..::Zpět::..